vítejte
v advokátní kanceláři
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.

V každodenním životě přicházíte do styku s různými úskalími, která mnohdy vykrystalizují v problém, který nejste schopni vyřešit sami. Málokdo chce svůj čas trávit u soudu, jednat s právními orgány, číst zákony, probírat se soudní judikaturou.

Jsem tu a jsem připraven hájit Vaše zájmy. Vážím si každého klienta.      číst více…

S čím vám mohu pomoci

Obchodní právo

Obchodní právo

Sepis smluv, zakládání společností, obchodní spory, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o přepravě věci…

Občanské právo

Občanské právo

Majetkové i nemajetkové újmy, sousedské spory, dědická řízení, nájemní smlouvy, převody nemovitostí…

Pracovní právo

Pracovní právo

Zastoupení zaměstnavatelů, zaměstnanců, kolektivní smlouvy, překážky v práci, náhrada mzdy či platu…

Rodinné právo

Rodinné právo

Rozvody manželství, společné jmění manželů, péče o dítě, výživné na dítě, určení otcovství, styk rodiče s dítětem…

Korporátní právo

Korporátní právo

Založení všech druhů společností, likvidace společnosti, služby pro družstva, nadace nadační fondy, spolky…

Trestní právo

Trestní právo

Obhajoba obviněného, odvolání, dovolání, stížnosti k Ústavnímu soudu, zastoupení poškozených…


Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 

Úvodní slovo

Profilová fotografie

V každodenním životě přicházíte do styku s různými úskalími, které mnohdy vykrystalizují v problém, který nejste schopni vyřešit sami, a to až již z toho důvodu, že dnešní právo je tak složité, že na něj nestačíte nebo proto, že nemáte čas se jemu náležité věnovat. Málokdo chce svůj čas trávit u soudu, jednat s právními orgány, číst zákony, probírat se soudní judikaturou. Říkáte, že máte negativní zkušenost se stahováním různých smluvních vzorů na internetu, kdy jste nejdříve ušetřili peníze a následně jste za to zaplatili „drahou daň“? Máte zkušenosti s řadou právníků, kteří vždy hledali cestu, jak Vám říci, že něco nejde, protože to bylo pro ně to nejjednodušší řešení? Jsme připraveni se Vaší kauzy ujmout, celou věc nastudovat, sejít se s Vámi, abychom získali doplňující informace a následně Vám navrhnout nejvhodnější řešení. Jsme tu a jsme připraveni hájit Vaše zájmy. Vážíme si každého klienta. Klient je vždy pro nás na prvním místě, protože spokojený klient je důvodem, proč děláme advokacii.

Mgr. Marek Svojanovský, advokát

jednatel, AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.