AK Svojakovský, právní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář olomouc, Právní online poradna
hodnocení

Práva zákazníka při vadném plynoměru

11. 7. 2022

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat.

Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej přezkoušet. Ten, kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, je povinen na základě písemné žádosti do patnácti dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.

Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko v souladu s ust. § 11a zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

Pokud se potvrdí, že na měřícím zařízení byla v době provádění odečtu závada, stanoví se náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce plynu, a to podle § 5 odst. 3) vyhl. č. 108/2011 Sb., o měření,

v platném znění. Spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku. Také platí, že pokud by byla na měřícím zařízení shledána závada, náklady na přezkoumání měřidla hradí provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy. Pokud se na měřícím zařízení závada neprokáže, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem hradí zákazník.

Reklamujete-li vady měření, uveďte do reklamace číslo měřidla a zjištěné stavy, nejlépe s důkazem ve formě fotografií, a vše pokud možno co nejpřesněji popiště. Požadujete-li zároveň přezkoušení měřicího zařízení, dodavatel je povinen reklamaci v souladu s takovým požadavkem vyřídit.

Pokud potřebujete vědět více, nebo hledáte někoho, kdo za vás vše vyřídí, neváhejte se obrátit na nás.