AK Svojakovský, právní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář olomouc, Právní online poradna
hodnocení

Právní služby

Budeme se za vás (právně) bít!

Právní služby
pro jednotlivce

Komplexní služby pro občany

Které schopnosti advokát potřebuje k vyřešení každého problému k co nejvyšší spokojenosti klienta? Jsou to zkušenosti a potřebné znalosti. Řešíme vaše problémy a předcházíme zbytečným nepříjemným záležitostem.

Řešíme za vás občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo, cizinecké právo, spory s pojišťovnami i exekuce a insolvence.

S klienty nejčastěji řešíme:

úprava péče o děti
rozsah styku
výživné
rozvody
majetková vypořádání
neplatnost výpovědi z pracovního poměru
vymáhání pohledávek
spotřebitelské spory
zastupování před soudy
přestupky
vypořádání podílového vlastnictví
sepisy smluv (převody nemovitostí, advokátní úschovy, nájemní smlouvy)

Právní služby
pro podnikatele

Komplexní služby pro firmy a podnikatele

V obchodním právu se vyznáme, a to nejen v teorii, ale i v praxi. Marek Svojanovský má zkušenost s působením v představenstvech či dozorčích radách velkých společností. Ví tedy, jak to v zákulisí velkých společností funguje. Díky těmto vědomostem vždy najde to správné řešení.

Řešíme za vás obchodní právo, pracovní právo, korporátní právo, správní právo, směnečné právo i exekuce a insolvence.

S klienty nejčastěji řešíme:

založení firmy
zakladatelské dokumenty
valné hromady
likvidace společnosti
celková správa právní agendy pro firmy
vnitřní směrnice
GDPR
živnostenský rejstřík
evidence skutečných majitelů
družstevní právo
zákon o zaměstnanosti
problémy se správcem daně
exekuce
vymáhání pohledávek
whistleblowing
sepisy a revize smluv a jiné dokumentace (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, převody obchodních podílů atd.)
zastupování před soudy
směnky a směnečná prohlášení
problematika pracovního práva

Právní služby
pro obce

Komplexní služby pro města a obce

Obecní právo je pro nás důležité. Věříme, že celek je více, než jen součet jednotlivých částí. Hájíme tedy zájmy nejen firem a jednotlivců, ale také měst a obcí.

Jsme vždy připraveni poskytnout právní služby v několika oblastech práva, včetně přípravy a revize smluv a dalších dokumentů.

S klienty nejčastěji řešíme:

pracovněprávní agenda
sepisy nejrůznějších dokumentů v rámci každodenního fungování územně samosprávného celku
dotazy v oblasti zákona o veřejných zakázkách
dotazy v oblasti zákona o obcích
vymáhání pohledávek vč. exekuce
zastupování před soudy
GDPR

Řešíte konkrétní problém?
Vyzkoušejte naši online poradnu