AK Svojakovský, právní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář olomouc, Právní online poradna
hodnocení

Advokátní kancelář Svojanovský

Blog

Vyberte rubriku, která vás zajímá

Vše

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Daně

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Exekuce

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Občanský zákon

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Pracovní okénko

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Smlouvy

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

ZOK

Paušální argumenty proti střídavé péči, které jsou předkládány obecnými soudy, neobstojí

Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 3350/22 ze dne 8.2.2023 konstatoval, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních argumentů, jako je například útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace mezi rodiči, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytížení jednoho z rodičů, pomoc příbuzných […]

Číst více
Novinky Ústavního soudu ČR v úpravě péče o nezletilého

Rok 2022 by se dal nazvat rokem precizace a ustáleného postoje Ústavního soudu ČR na poli rodinného práva. Vedle nálezu sp.zn. I ÚS 3065/21 o střídavé péči z května 2022 stojí za zmínku také další tři nálezy, které mají z pohledu budoucího rozhodování soudů zásadní význam. Předně je to nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. […]

Číst více
Shrnutí problematiky výživného očima Ústavního soudu ČR

Základními aspekty pro určení výše výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a schopnosti a majetkové poměry a možnosti povinného rodiče. Přestože dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, nelze opomíjet i ten fakt, že je právem a povinností rodiče naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého […]

Číst více
Práva zákazníka při vadném plynoměru

Přišlo vám vyúčtování za energie, podle kterého několikanásobně vzrostla vaše spotřeba plynu oproti předchozím obdobím? Pokud si říkáte, že jediné možné vysvětlení spočívá ve vadném plynoměru, poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. Dle energetického zákona má zákazník v případě pochybností o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení právo nechat jej […]

Číst více

Řešíte konkrétní problém?
Vyzkoušejte naši online poradnu