Právní služby

Pro občany

Komplexní služby pro občany

Vaši §právní parťáci pro občanské právo

Občanské právo je jednou z největších oblastí  práva, je tedy jasné, že se v této oblasti skvěle vyznáme.

Co jsou schopnosti, které advokát potřebuje, aby mohl vyřešit každý problém k co nejvyšší spokojenosti klienta?
Jsou to zkušenosti. Potřebné znalosti. 
Šetříme váš čas, řešíme vaše problémy a předcházíme zbytečným problémům.

To jsou důvody, proč byste si měli sehnat svého právníka strážného.

Občanské právo není jediná právní oblast, ve které se vyznáme. Poskytujeme také právní služby pro firmy a obce

Zastoupíme vás v řízení před soudy. Vytvoříme i vyplníme smlouvy, pomůžeme vám při nařčení z bezdůvodného obohacení, poradíme vám a pomůžeme vám při náhradě majetkové i nemajetkové újmy. Připravíme vše nutné k převodu nemovitostí, včetně svěřeneckých smluv (advokátní úschova), věcných břemen, zástavních smluv či jiných zajišťovacích instrumentů. 

Cizí nám nejsou ani sousedské spory. Můžeme vás také zastoupit v dědickém řízení. To vše zařídíme za vás a bez vaší osobní účasti, jestli si to budete přát. Nevíte, jak hájit svá práva? My to víme a my to uděláme.

Stačí, když nám sdělíte základní informace, k čemu má smluvní či jiný dokument sloužit a podobně. My připravíme vše na míru, o vaše zájmy a vaše práva se dobře postaráme. Nabízíme rovněž i možnost sepsání prohlášení vlastníka, sepsání stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pomoc či osobní účast na shromáždění SVJ. 

Zaměřujeme se také na sepisování nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, žaloby na vyklizení bytů a podobně. 

 

Dokážeme zastupovat zaměstnavatele i zaměstnance, např. ve sporech o náhradu škody, odstupné, náhradu mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorbu kolektivních smluv apod.

V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností apod. 

 

Občanské právo, to nejsou jen občané. To jsou i rodiny. S čím vám pomůžeme?

Vyřešíme problémy spojené s rozvodem, jako jsou vypořádání společného jmění manželů, problémy spojené s péčí o dítě, výživné na dítě, styk rodičů s dítětem, určení a popření otcovství, vymáhání výživného apod.
Chcete řešit spory mezi podílovými spoluvlastníky, nebo třeba podílové spoluvlastnictví rozdělit, popř. chcete nemovitost rozdělit na jednotky a vyřešit spory mimosoudně? 

To vše a ještě více vyřešíme za vás!

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. 

Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za vás návrh na zahájení exekučního řízení.

Vybereme vám soudního exekutora, který po vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce. 
Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru, až do vymazání dlužníka z obchodního rejstříku. 

V praxi se běžně stává, že se insolvenční návrhy stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto přípravy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. 
Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky – při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách. 

 

Orientujeme se v zákoně o pobytu cizinců na území ČR.

Pro české zaměstnavatele i cizince vyřizujeme krátkodobá víza, zaměstnanecké karty, dlouhodobé pobyty i dlouhodobá víza.
Pro klienty provádíme také právní servis v této oblasti, vyřídíme změnu zaměstnavatele a velmi dobře se vyznáme také v oblasti zákona o zaměstnanosti, který s tímto úzce souvisí.

Zastupujeme klienty při vymáhání pojistného plnění vůči pojišťovnám. Zastoupíme vás také v případech regresního nároku pojišťovny dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Proč spolupracovat s námi

Vaše starost je naše starost

Nejsme anonymní šedý korporát. Nejlepší řešení s vámi bude hledat Marek Svojanovský, náš hlavní advokát. 

Flexibilita 24/7

Jsme vždy k dispozici. Situace si nevybírá a my to respektujeme. Pracovní dny, svátky, víkendy… jsme tady pro vás!

Obchodní právo

Smlouvy, zakládání společností, obchodní spory, smlouvy o dílo, kupní smlouvy… to vše zařídíme za vás.

Práce na 100 %

Právničina je naším posláním. Do každého úkolu vložíme 100 % našeho potenciálu.

Fér jednání

Na první konzultaci dokážeme přesně stanovit cenu a návrh celého postupu. Jsme transparentní.

Široké portfolio

Máte dotaz? My na něj známe odpověď. A když ne, najdeme ji. Vždy najdeme řešení, které bude dokonale vyhovovat vašim potřebám.

Ozvěte se nám již dnes

Právní služby

Vaši §právní parťáci pro občanské právo

Zkušenosti, potřebné znalosti a individuální přistupování ke každému případu jsou právě ty vlastnosti advokáta, které Vám pomohou vyřešit celé spektrum právních problémů. Snažíme se o dostupné služby, které Vám ušetří čas, pomůžou úspěšně vyřešit situaci a předcházet zbytečným problémům. Služby advokátní kanceláře se Vám vyplatí!   

Zastoupíme vás v řízení před soudy. Vytvoříme i vyplníme smlouvy, pomůžeme vám při nařčení z bezdůvodného obohacení, poradíme vám a pomůžeme vám při náhradě majetkové i nemajetkové újmy. Připravíme vše nutné k převodu nemovitostí, včetně svěřeneckých smluv (advokátní úschova), věcných břemen, zástavních smluv či jiných zajišťovacích instrumentů. 

Cizí nám nejsou ani sousedské spory. Můžeme vás také zastoupit v dědickém řízení. To vše zařídíme za vás a bez vaší osobní účasti, jestli si to budete přát. Nevíte, jak hájit svá práva? My to víme a my to uděláme.

Stačí, když nám sdělíte základní informace, k čemu má smluvní či jiný dokument sloužit a podobně. My připravíme vše na míru, o vaše zájmy a vaše práva se dobře postaráme. Nabízíme rovněž i možnost sepsání prohlášení vlastníka, sepsání stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pomoc či osobní účast na shromáždění SVJ. 

Zaměřujeme se také na sepisování nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, žaloby na vyklizení bytů a podobně. 

Dokážeme zastupovat zaměstnavatele i zaměstnance, např. ve sporech o náhradu škody, odstupné, náhradu mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorbu kolektivních smluv apod.

V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností apod. 

Občanské právo, to nejsou jen občané. To jsou i rodiny. S čím vám pomůžeme?

Vyřešíme problémy spojené s rozvodem, jako jsou vypořádání společného jmění manželů, problémy spojené s péčí o dítě, výživné na dítě, styk rodičů s dítětem, určení a popření otcovství, vymáhání výživného apod.
Chcete řešit spory mezi podílovými spoluvlastníky, nebo třeba podílové spoluvlastnictví rozdělit, popř. chcete nemovitost rozdělit na jednotky a vyřešit spory mimosoudně? 

To vše a ještě více vyřešíme za vás!

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. 

Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za vás návrh na zahájení exekučního řízení.

Vybereme vám soudního exekutora, který po vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce. 
Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru, až do vymazání dlužníka z obchodního rejstříku. 

V praxi se běžně stává, že se insolvenční návrhy stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto přípravy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. 
Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky – při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách. 

Orientujeme se v zákoně o pobytu cizinců na území ČR.

Pro české zaměstnavatele i cizince vyřizujeme krátkodobá víza, zaměstnanecké karty, dlouhodobé pobyty i dlouhodobá víza.
Pro klienty provádíme také právní servis v této oblasti, vyřídíme změnu zaměstnavatele a velmi dobře se vyznáme také v oblasti zákona o zaměstnanosti, který s tímto úzce souvisí.

Zastupujeme klienty při vymáhání pojistného plnění vůči pojišťovnám. Zastoupíme vás také v případech regresního nároku pojišťovny dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Proč spolupracovat s námi

Osobní přístup

Flexibilita

Obchodní právo

Práce na 100 %

Fér jednání

Široké portfolio

Ozvěte se nám již dnes

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@aksvojanovsky.cz
+ 420 606 659 435
+ 420 608 132 016

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.