Právní služby

Pro firmy

Komplexní služby pro firmy a podnikatele

Vaši §právní parťáci pro firemní právo

Firemní právo, tedy služba velkým a středně velkým firmám, zabírá většinu našeho časového rozvrhu.
V obchodním právu se vyznáme. Nejen v teorii, ale i v praxi.
Marek Svojanovský má zkušenost s působením v představenstvech či dozorčích radách velkých společností. Ví tedy, jak to v zákulisí velkých společností funguje. Díky těmto vědomostem vždy najde to správné řešení.

Většina našich klientů využívá paušálních služeb.
Chcete firemního právníka, který zná firemní právo a bude hájit zájmy vašeho podnikání? Zvládneme také občanské právo a obecní právo, tak si sežeňte svého právníka strážného. 

Advokátní kancelář poskytuje služby v celé oblasti obchodního práva, a to od sepis smluv, zakládání všech druhů obchodních společností, zastupování klientů v obchodních sporech v řízení před soudem. Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním stavebních firem z titulu smluv o dílo, kupních smluv, smluv o přepravě věci. Dokonalé sepsání smlouvy o dílo Vás ochrání a předejde spouště problémům v řízení před obecnými soudy a ušetří Vám spoustu finančních prostředků. Vedle toho nabízíme služby v oblasti družstevního práva, včetně bytových družstev. Potřebujete vytvořit obchodní podmínky pro Váš e-shop či jinou formu podnikání?

Zastoupíme zaměstnance i zaměstnavatele. 

Poradíme vám a zastoupíme vás ve sporech o náhradu škody, odstupné, náhradu mzdy či platu, neplatné rozvázání pracovního poměru apod. 
Vytvoříme kolektivní smlouvy a pomůžeme při kolektivním vyjednávání. 

Nabízíme také konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přeměnách obchodních společností apod.

Připravíme podklady pro založení téměř jakékoliv právnické osoby (s ručením omezeným, akciové, veřejné obchodní, družstva, komanditní, nadace, nadačního fondu či spolku).
Máme zkušenosti s přeměnou obchodních společností, ať je to fúze (spojení dvou a více společností), či jejich rozdělení. 

Vedle toho máme zkušenosti s řízeními o návrhu vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti či členské schůze družstva. 

Orientujeme se na přestupky v dopravě i na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému.

Dokážeme vyřídit žádost o prominutí zbytku trestu, umíme sepsat správní žalobu, případně zpracujeme návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme vás v řízení před správním soudem. 

Poskytujeme právní služby ve směnečných sporech, rovněž poradíme s vyhotovováním směnek a cenných papírů a s jejich převody.

Pro věřitele sepíšeme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, vyjádříme se k případným námitkám žalovaného dlužníka a zastoupíme věřitele v řízení o námitkách žalovaného.
Dlužníkům posoudíme jejich případné možnosti a poradíme, jak se bránit proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za vás návrh na zahájení exekučního řízení.

Vybereme vám soudního exekutora, který po vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce. 
Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru, až do vymazání dlužníka z obchodního rejstříku. 

V praxi se běžně stává, že se insolvenční návrhy stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto přípravy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. 

Paušální služby pro podnikatele a firmy

Flexibilita 24/7

Vždy pro vás. Vždy k dispozici. Pracovní dny, víkendy, svátky. Jsme ti  §právní parťáci do jakékoliv situace a naše právní služby vám pomohou.

 Stabilní cena

Naše slovo platí a když provedeme cenový odhad, tak jej dodržíme. Každý měsíc platíte stejnou částku, nezávisle na objemu práce.

1 klient = 1 paušál

V rámci 1 paušálu je možné řešit  firemní právo i pro několik firem klienta včetně osobních záležitostí.

Atraktivní cena

Při stabilní agendě se paušální režim finančně vyplatí.

Schůzky kdykoliv a kdekoliv

Za paušálními klienty pravidelně dojíždíme po ČR. Bez nároku na cestovné. Firemní právo vaší společnosti je pro nás to hlavní. 

Benefity navíc

Můžeme poskytnout i konzultace pro zaměstnance, bezúplatnou úschovu, ověřování podpisů apod.

Ozvěte se nám již dnes

Komplexní právní služby

Vaši §právní parťáci pro firemní právo

Firemní právo, tedy služba velkým a středně velkým firmám, zabírá většinu našeho časového rozvrhu. 
V obchodním právu se vyznáme. Nejen v teorii, ale i v praxi.
Marek Svojanovský má zkušenost s působením v představenstvech či dozorčích radách velkých společností. Ví tedy, jak to v zákulisí velkých společností funguje. Díky těmto vědomostem vždy najde to správné řešení. 

Většina našich klientů využívá paušálních služeb.
Chcete firemního právníka, který zná firemní právo a bude hájit zájmy vašeho podnikání? Zvládneme také občanské právo obecní právo, tak si sežeňte svého právníka strážného. 

 

Advokátní kancelář poskytuje služby v celé oblasti obchodního práva, a to od sepis smluv, zakládání všech druhů obchodních společností, zastupování klientů v obchodních sporech v řízení před soudem. Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním stavebních firem z titulu smluv o dílo, kupních smluv, smluv o přepravě věci. Dokonalé sepsání smlouvy o dílo Vás ochrání a předejde spouště problémům v řízení před obecnými soudy a ušetří Vám spoustu finančních prostředků. Vedle toho nabízíme služby v oblasti družstevního práva, včetně bytových družstev. Potřebujete vytvořit obchodní podmínky pro Váš e-shop či jinou formu podnikání?

Zastoupíme zaměstnance i zaměstnavatele. 

Poradíme vám a zastoupíme vás ve sporech o náhradu škody, odstupné, náhradu mzdy či platu, neplatné rozvázání pracovního poměru apod. 
Vytvoříme kolektivní smlouvy a pomůžeme při kolektivním vyjednávání. 

Nabízíme také konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přeměnách obchodních společností apod.

Připravíme podklady pro založení téměř jakékoliv právnické osoby (s ručením omezeným, akciové, veřejné obchodní, družstva, komanditní, nadace, nadačního fondu či spolku).
Máme zkušenosti s přeměnou obchodních společností, ať je to fúze (spojení dvou a více společností), či jejich rozdělení. 

Vedle toho máme zkušenosti s řízeními o návrhu vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti či členské schůze družstva. 

Orientujeme se na přestupky v dopravě i na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému.

Dokážeme vyřídit žádost o prominutí zbytku trestu, umíme sepsat správní žalobu, případně zpracujeme návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme vás v řízení před správním soudem. 

Poskytujeme právní služby ve směnečných sporech, rovněž poradíme s vyhotovováním směnek a cenných papírů a s jejich převody.

Pro věřitele sepíšeme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, vyjádříme se k případným námitkám žalovaného dlužníka a zastoupíme věřitele v řízení o námitkách žalovaného.
Dlužníkům posoudíme jejich případné možnosti a poradíme, jak se bránit proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za vás návrh na zahájení exekučního řízení.

Vybereme vám soudního exekutora, který po vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce. 
Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru, až do vymazání dlužníka z obchodního rejstříku. 

V praxi se běžně stává, že se insolvenční návrhy stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto přípravy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. 

Využijte paušálních služeb

Flexibilita 24/7

 Stabilní cena

1 klient = 1 paušál

Výhodná cena

Schůzky kdekoliv

Benefity navíc

Ozvěte se nám již dnes

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@aksvojanovsky.cz
+ 420 606 659 435
+ 420 608 132 016

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.