Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci střídavé péče a úpravy kontaktů s nezletilými dětmi

Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci střídavé péče a úpravy kontaktů s nezletilými dětmi

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ústavní soud ČR nálezem sp. zn. I ÚS 3065/21 se vyjádřil k otázce střídavé péče a rozšířeného styku otce s nezletilým. Ústavní soud se neměnně vyjadřuje, v souvislosti s úpravou péče o nezletilého a v souvislosti s úpravou kontaktu s nezletilým, k otázce nejlepšího zájmu dítěte. Obecné soudy by měly hledat důvody pro střídavou péči či rozšířený styk, nikoliv důvody, proč to nejde. Rozhodně není možné automaticky zvýhodňovat jednoho rodiče, aniž by to vycházelo z provedeného dokazování. Přihlížení k tvrzení jednoho z rodičů, které není podpořeno objektivními důkazy, může ukazovat na porušení práva na spravedlivý proces, případně práva na výchovu dětí garantovanou čl. 32 odst. 4 Listiny. Argumenty jako nízký věk dítěte, uchování stabilního prostředí či špatná komunikace rodičů nejsou důvody, které by bránily střídavé péči. Jednotlivá kritéria nejlepšího zájmu dítěte je nutné vykládat a hodnotit ve vzájemné souvislosti, nikoliv izolovaně.

Další články

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník? Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák.

Číst více
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.