POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník?

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák. č. 94/2021 Sb., kterým se nařizuje všem zaměstnavatelům zaměstnávajícím:

(A) alespoň 250 osob umožnit přítomnost svých zaměstnancům pouze za předpokladu, že zaměstnanec postoupí v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-COV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CO-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, je-li test negativní, a to nejpozději od 12. 3. 2021;

(B) alespoň 50 osob (až do 249) umožnit přítomnost svých zaměstnancům pouze za předpokladu, že zaměstnanec postoupí v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-COV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CO-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, je-li test negativní, a to nejpozději od 15. 3. 2021.

Zaměstnavatelé uvedení pod písm. A) jsou povinni zajistit nejpozději od 3. 3. 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň 1x za týden. Zaměstnavatelé (A) jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby postoupili preventivní test, nejpozději v termínu od 5. 3. 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky výše uvedené nejpozději k 12. 3. 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel postoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele. To se netýká lidí na home office.

Zaměstnavatelé uvedení pod písm. B) jsou povinni zajistit nejpozději od 5. 3. 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň 1x za týden. Zaměstnavatelé (B) jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby postoupili preventivní test, nejpozději v termínu od 8. 3. 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky výše uvedené nejpozději k 15. 3. 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel postoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele. To se netýká lidí na home office.

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování ve firmách podstoupit, a to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Pokud je výsledek testu u zaměstnance pozitivní (prováděného na pracovišti zaměstnavatele) bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí u zaměstnance provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě takového pozitivního testu leze osobě nařídit izolaci, karanténu a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou.

Zaměstnavateli za porušení výše uvedených povinností dle pandemického zákona lze nařídit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Zaměstnanci až do výše 50.000,- Kč.

Zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště. Pokud se přitom zaměstnavatel s takovým zaměstnancem nedohodne např. na výkonu práce z domova (home office) nebo čerpání dovolené, a ani nevyhoví jeho žádosti o neplacené volno, půjde na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy (zaměstnavatel nicméně může na základě vlastního uvážení nad rámec zákona náhradu mzdy poskytnout). 

Pokud po absolvování testu získá zaměstnanec pozitivní výsledek, je povinen uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého bydliště a informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového lékaře zaměstnavatele. Není-li zaměstnanec schopen informovat svého nebo podnikového lékaře, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgány hygieny. Zaměstnanci bude nařízena karanténa, a to minimálně do případného negativního výsledku následného PCR testu.

Tak, teď víte, jak vlastně to povinné testování ve firmách funguje.

A ještě poslední věc na konec. Potřebujete právní zastoupení? Nevíte si s něčím rady? Jsme advokátní kancelář a díky širokému portfoliu a mnohaletým zkušenostem zvládneme obecníobčanské i firemní právo.

————————————————————

Obrázek ze zdroje freepik.com

Další články

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník? Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák.

Číst více

Spory s pojišťovnou.

Měli jste dopravní nehodu, a příčinou byl pojišťovnou konstatovaný špatný technický stav vašeho vozidla? Mysleli jste si, že když Vaše vozidlo má zaplacené povinné ručení,

Číst více
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.