Krácení dovolené po novele zákoníku práce

Krácení dovolené po novele zákoníku práce

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dnes si něco řekneme o tom, co se nám změní od 1. 1. 2021 z pohledu krácení dovolené. Podstatou krácení dovolené je to, že zaměstnanec přichází v určitém rozsahu o nárok na dovolenou. Nově bude možné dovolenou pouze krátit za neomluvenou zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Jednotlivé části lze sčítat. Krátit dovolenou tedy je možné nejen z důvodu neomluvené absence v práci za celou směnu, tak i za část směny. Na druhou stranu je nutné podotknout, že pokud postupně zaměstnanec zamešká neomluveně části několika směn a v součtu počet hodin toto nebude aspoň dosahovat 1 směnu, tak krátit nelze. 

Příklad:

Zaměstnanec opakovaně chodí pozdě do práce. Pracuje v 8 hodinové směně. Pokaždé přijde o 1 hodinu později, a to celkem 10x v roce. Celkem tedy zamešká neomluveně 10 hodin. Krátit tedy můžeme 8 hodin, tj. jednu směnu. Zbývající 2 hodiny krátit nelze. Pokud by zameškal pouze 5 hodin, tak jelikož délka směny činí 8 hodin, tak zaměstnavatel ke krácení dovolené nemůže přistoupit. 

Neomluveně zameškaná přesčasová práce není důvodem pro krácení dovolené. 

Jinak využití krácení dovolené je právem zaměstnavatele, a nikoliv jeho povinností. Nadále platí, že dovolenou, na kterou vzniklo právo v kalendářním roce 2021, lze krátit pouze z důvodu, který vznikl rovněž v roce 2021.

Pokud pracovní poměr zaměstnance k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí mu být při krácení zachováno právo na dovolenou vzniklé za tento kalendářní rok alespoň v délce 2 týdnů. Pokud pracovní poměr zaměstnance netrval po celý rok, je možné dovolenou zkrátit zcela. Na druhou stranu není vyloučené, aby se zaměstnavatel ve prospěch zaměstnance odchýlil od zákona. Vnitřní předpis tak např. může stanovit, že dovolenou zaměstnanci nelze pod určitý rozsah krátit v případě, že pracovní poměr trval po část kalendářního roku.

Poslední věc, na kterou vás upozorníme, je to, že zaměstnanec na základě § 222 odst. 4 zákoníku práce je povinen vrátit zaměstnavateli náhradu mzdu, která mu byla vyplacena za dobu čerpání dovolené, na kterou ztratil nárok. 

Příklad:

Zaměstnanec vyčerpal všechnu dovolenou za kalendářní rok. Následně nechodil do práce a svou účast neomluvil. Zaměstnavatel s ním ukončil pracovní poměr okamžitým zrušením a v důsledku tohoto mu vznikl místo např. 160 hodin dovolené pouze nárok na 120 hodin dovolené. Vyčerpal tedy část dovolené v délce 40 hodin, aniž by na to měl nárok.

Pokud Vás zajímá více a potřebujete řešit nějaký pracovněprávní případ, tak nám napište nebo zavolejte. info@aksvojanovsky.cz, +420 606 659 435.  A ještě poslední věc na konec. Potřebujete právní zastoupení? Díky širokému portfoliu a mnohaletým zkušenostem zvládneme obecníobčanské i firemní právo.

Další články

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník? Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák.

Číst více

Spory s pojišťovnou.

Měli jste dopravní nehodu, a příčinou byl pojišťovnou konstatovaný špatný technický stav vašeho vozidla? Mysleli jste si, že když Vaše vozidlo má zaplacené povinné ručení,

Číst více
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.