Uzavírání smluv prostřednictvím videokonference

Uzavírání smluv prostřednictvím videokonference

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vzhledem k situaci, která aktuálně panuje ve společnosti, čím dál více nabírá na popularitě trend obchodních jednání uskutečněných prostřednictvím videokonference. V této souvislosti vyvstává otázka, zda lze (a pokud ano, tak za jakých podmínek) uzavírat tímto způsobem smlouvy. 

Občanský zákoník ve svém ust. § 1725 říká, že „smlouva je uzavřena, jakmile si účastníci ujednají její obsah.“ Přičemž, jestliže není určitá forma přímo vyžadována zákonem, je ponechána na jejich vůli. Z uvedeného vyplývá, že smlouvu prostřednictvím videokonference uzavřít lze, jelikož ústní forma v zásadě obecně postačuje, přičemž ani „podpis“ není potřeba uvádět, jak se někteří mylně domnívají. Trváte-li však na písemné formě dohody, je třeba toto výslovně sdělit druhé straně, a to nejlépe přímo při jednání o jejím obsahu (v našem případě telekonferenci). Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že ani následně zaslaný soupis dohodnutého neznamená, že strana, která jej zaslala, požaduje písemnou formu. 

Jestliže však chcete takovýmto způsobem smlouvu uzavřít, je třeba dávat si pozor zejména na dvě věci, první z nich je důkladné zabezpečení přístupu na telekonferenci (například heslem) a také možnost ztotožnění osob, se kterými jednáme (zapnutí kamery), a to především z toho důvodu, že při obchodních jednáních jsou často probírány citlivé a utajované informace, jejichž vyzrazení nepovolané osobě by mohlo vést k adekvátním právním následkům! 

Poslední otázkou, kterou na tomto místě zmíním je problematika nahrávání si konference, především z důkazních důvodů. Dle relativně ustálené judikatury soudů je toto v zásadě možné, a to dokonce i v případě, že o něm druhá strana není srozuměna. Nejvyšší i Ústavní soud totiž obchodní jednání nepovažují za projev osobní povahy, který bez svolení člověka, kterého se týká, zachycovat nelze. Nesouhlasíme-li s tím, aby nás spolujednající nahrával, je třeba toto výslovně sdělit. 

Uvedené je v obecné, avšak nikoli vyčerpávající, rovině to nejdůležitější, co musíme v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím telekonference vědět. Přičemž je patrné, že i soudy se snaží na tento způsob vedení jednání kladně reagovat a dávají mu v zásadě zelenou.

A ještě poslední věc na konec. Potřebujete právní zastoupení? Nevíte si s něčím rady? Jsme advokátní kancelář a díky širokému portfoliu a mnohaletým zkušenostem zvládneme obecníobčanské i firemní právo.

Další články

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník? Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák.

Číst více

Spory s pojišťovnou.

Měli jste dopravní nehodu, a příčinou byl pojišťovnou konstatovaný špatný technický stav vašeho vozidla? Mysleli jste si, že když Vaše vozidlo má zaplacené povinné ručení,

Číst více
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.