Zaměstnanci a přeměna obchodní společnosti

Zaměstnanci a přeměna obchodní společnosti

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Řešíte přeměnu spojenou s přechodem zaměstnanců na Nástupnickou společnost?

Oblast zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev je oblast, která vyžaduje právníka, který s touto oblastí má zkušenosti. Dotčené subjekty by měly důkladně zvážit, do čí rukou vloží důvěru. Zároveň nezapomeňte na to, že významnou část úpravy ve vztahu k přeměnám společností najdeme též v zákoníku práce. Zde ust. § 339 zákoníku práce ukládá dotčeným zaměstnavatelům povinnost informovat odborovou organizaci, případně dotčené zaměstnance o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů před účinností samotného přechodu. Zákoník práce upravuje obecně podmínky takovéto informace. Porušení povinnosti sice nebude mít vliv na samotnou přeměnu a její účinnost, ale může se negativně dotknout dotčených zaměstnavatelů v podobě naplnění znaků správního deliktu a následného postihu ze strany oblastního inspektorátu práce. Zaměstnanci zákoník práce dává do rukou právo ukončit pracovní poměr výpovědí v případě nesouhlasu svého přechodu k novému zaměstnavateli. Ust. § 51a zákoníku práce upravuje zkrácené výpovědní lhůty. Vedle toho zákoník práce dává do rukou zaměstnanci právo domáhat se u soudu určení, že jeho pracovní poměr byl rozvázán z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek. K této problematice najdeme i rozsáhlou judikaturu Nejvyššího soudu ČR [21Cdo 2911/2012, 21Cdo 753/2013, 21 Cdo 3046/2013, 21 Cdo 3229/2013, 21 Cdo 3148/2014, 21 Cdo 2207/2015, 21 Cdo 3712/2015, 21 Cdo 2746/2017, 21 Cdo 2980/2018, 21 Cdo 3103/2018, 21 Cdo 1443/2019, 21 Cdo 1148/2019].

Pokud hledáte někoho, kdo Vám fúzi a rozdělení udělá od A až po Z, tak se nám ozvěte a zcela jistě se domluvíme. 

Další články

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

COVID-19 by se neměl podceňovat. Jak specifikuje povinné testování ve firmách náš zákoník? Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření na základě zák.

Číst více

Spory s pojišťovnou.

Měli jste dopravní nehodu, a příčinou byl pojišťovnou konstatovaný špatný technický stav vašeho vozidla? Mysleli jste si, že když Vaše vozidlo má zaplacené povinné ručení,

Číst více
AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.