Zdravotnické právo a GDPR

Máme bohaté zkušenosti se zdravotnickým právem. Během své praxe Mgr. Marek Svojanovský poskytoval právní poradenství v oblasti zákona o zdravotních službách, zdravotnické záchranné služby. Jsme připraveni Vás zastupovat při jednání se zdravotnickými zařízeními a hájit Vaše práva (nahlížení do zdravotnické dokumentace, problematika informovaného souhlasu) a nároků z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou lékařským zákrokem. Vedle toho kancelář nabízí i služby v oblasti GDPR, pomoc při zpracování GAP analýzy, vytvoření notifikačních zpráv, souhlasů, vnitřní směrnice týkající se zpracováváním osobních údajů apod.

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.