Právo veřejných zakázek

Zastupuji subjekty podléhající zákonu o veřejných zakázkách. Poskytují právní poradenství při vypracování výzev či zadávacích dokumentací, všech rozhodnutí zadavatele u zakázek malého rozsahu, podlimitní či nadlimitních veřejných zakázek, včetně pomoci při vymezení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce dle vyhl. č. 231/2012 Sb., v platném znění. I u zakázek malého rozsahu, zejména v dotačních titulech, je nutné pamatovat na to, že veřejná zakázka musí být bezchybně zpracována. Pomohu Vám předejít možným problémům. Uchazečům o veřejnou zakázku poskytuji právní služby v námitkovém řízení podle ust. § 110 ZVZ, včetně následného zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.