Ochrana osobnosti

V případě, že si myslíte, že bylo do Vašich osobnostních práv zasaženo, kontaktujte mne. Vypracuji pro Vás žalobu a zastoupím Vás v soudním řízení. U soudu můžeme požadovat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny tyto následky, a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění v penězích a náhrada způsobené škody.

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.