Občanské právo

Obchodní právo ikona

Advokátní kancelář nabízí zastupování klientů v řízení před soudy od plnění ze smluv, z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady majetkové či nemajetkové újmy a z titulu sousedských sporů. Jsme schopeni Vás zastupovat v dědickém řízení a vše vyřídit za Vás bez Vaší osobní účasti. Nevíte, jak ošetřit svá práva? Po sdělení základních informací, k čemu má smluvní či jiný dokument sloužit, Vám připravíme vše na míru. Zajistíme Vaše práva a zájmy. Připravíme vše nutné k převodu nemovitostí včetně svěřenecké smlouvy (advokátní úschovy), věcných břemen, zástavních smluv či jiných zajišťovacích instrumentů. Nabízíme i možnost sepisu prohlášení vlastníka, sepisu stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pomoc či osobní účast na shromáždění SVJ. Zaměřuje se též na sepis nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, žaloby na vyklizení bytů, prostor sloužících podnikání či nemovitostí.

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.