Exekuce a insolvence

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za Vás návrh na zahájení exekučního řízení. Vybereme Vám soudního exekutora, který po Vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce.

Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru až do výmazu dlužníka z obchodního rejstříku. V praxi se běžně stává, že insolvenční návrhy se stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto případy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. Vedle toho zastupujeme klienty - dlužníky při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách.

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.