Další služby

Spolupracujeme s řadou notářských kanceláří, s patentovými zástupci, se soudními znalci, daňovými poradci. Nabízíme možnost vymáhání pohledávek. Zprostředkujeme odkupy pohledávek za nejvyšší možnou cenu na trhu.