Církevní restituce

Naše advokátní kancelář se též specializuje na zastupování oprávněné osoby dle zák. č. 428/2012 Sb., což sebou nese orientaci v předpisech týkajících se Benešových dekretů a blokačních paragrafů a k tomu aplikovatelné soudní judikatuře.