Služby

Obchodní právo

Sepis smluv, zakládání společností, obchodní spory, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o přepravě věci…

Občanské právo

Majetkové i nemajetkové újmy, sousedské spory, dědická řízení, nájemní smlouvy, převody nemovitostí…

Pracovní právo

Zastoupení zaměstnavatelů, zaměstnanců, kolektivní smlouvy, překážky v práci, náhrada mzdy či platu…

Rodinné právo

Rozvody manželství, společné jmění manželů, péče o dítě, výživné na dítě, určení otcovství, styk rodiče s dítětem…

Korporátní právo

Založení všech druhů společností, likvidace společnosti, služby pro družstva, nadace nadační fondy, spolky…

Trestní právo

Obhajoba obviněného, odvolání, dovolání, stížnosti k Ústavnímu soudu, zastoupení poškozených…

Máte zájem o konzultaci?

Jednoduše vyplňte následující formulář, přidejte stručný popis Vašeho problému.
Brzy se vám ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.