Profil

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.


Společnost AK SVOJANOVSKÝ s.r.o. byla založena Mgr. Markem Svojanovským, advokátem, a to jako společnost vykonávající advokacii, navazující na advokátní praxi Mgr. Marka Svojanovského, advokáta, který svou kancelář otevřel k 1. 6. 2016. Společnost AK SVOJANOVSKÝ s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. 7. 2018. Jediný společník a jednatel společnosti v roce 2006 ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ihned po ukončení studia práv Mgr. Marek Svojanovský nastoupil jako advokátní koncipient v renomované advokátní kanceláři v Olomouci. Po složení advokátních zkoušek v roce 2013 působil jako zaměstnaný advokát, a to až do dne 1. 6. 2016, kdy začal vykonávat advokacii jako samostatný advokát. AK SVOJANOVSKÝ s.r.o. se zaměřuje v rámci poskytování právních služeb zejména na právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní, správní, insolvenční a církevní restituce.