Právní služby

Pro občany

Komplexní služby

Pro občany

Zkušenosti, potřebné znalosti a individuální přistupování ke každému případu jsou právě ty vlastnosti advokáta, které Vám pomohou vyřešit celé spektrum právních problémů. Snažíme se o dostupné služby, které Vám ušetří čas, pomůžou úspěšně vyřešit situaci a předcházet zbytečným problémům. Služby advokátní kanceláře se Vám vyplatí!   

Advokátní kancelář nabízí zastupování klientů v řízení před soudy od plnění ze smluv, z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady majetkové či nemajetkové újmy a z titulu sousedských sporů. Jsme schopeni Vás zastupovat v dědickém řízení a vše vyřídit za Vás bez Vaší osobní účasti. Nevíte, jak ošetřit svá práva? Po sdělení základních informací, k čemu má smluvní či jiný dokument sloužit, Vám připravíme vše na míru. Zajistíme Vaše práva a zájmy. Připravíme vše nutné k převodu nemovitostí včetně svěřenecké smlouvy (advokátní úschovy), věcných břemen, zástavních smluv či jiných zajišťovacích instrumentů. Nabízíme i možnost sepisu prohlášení vlastníka, sepisu stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pomoc či osobní účast na shromáždění SVJ. Zaměřuje se též na sepis nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, žaloby na vyklizení bytů, prostor sloužících podnikání či nemovitostí.

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, odstupného, náhrady mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorba kolektivních smluv, pomoc při kolektivním vyjednávání. V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností (zaměstnavatelů), prodeji či pachtu závodu.

Pomůžeme Vám při řešení problémů spojených s rozvodem včetně tzv. smluveného rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, problémů spojených s péčí o dítě, výživného na dítě, styku rodičů s dítětem, určení a popření otcovství a vymáhání výživného. Chcete řešit spory mezi podílovými spoluvlastníky, rozdělení podílového spoluvlastnictví, popř. chcete nemovitost rozdělit na jednotky a vyřešit spory mimosoudně? Jsme připraveni vše za Vás vyřešit.

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme Vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za Vás návrh na zahájení exekučního řízení. Vybereme Vám soudního exekutora, který po Vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce.

Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru až do výmazu dlužníka z obchodního rejstříku. V praxi se běžně stává, že insolvenční návrhy se stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto případy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách.

PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI

Osobní přístup

Nejsme anonymní firma s desítkami zaměstnanců. Nejlepší řešení s Vámi bude hledat přímo hlavní advokát Marek Svojanovský.

Flexibilita

Jsme Vám neustále k dispozici. Když potřebujete jednat, jsme připraveni vše rychle vyřešit.

Obchodní právo

Je naší specializací. Postaráme se o smlouvy, zakládání společností, obchodní spory, smlouvy o dílo, kupní smlouvy a další.

Práce na 100 %

Právní služby dodáváme vždy naprosto zodpovědně. Klientovy potřeby a splnění jeho očekávání jsou pro nás na prvním místě. 

Fér jednání

Návrh postupu a cenu budete znát od první konzultace. Jsme dostupná právní služba a máme rádi jasno.

Široké portfolio

Dodáváme kompletní právní servis. Máme zkušenosti s celým spektrem řešení pro občany, podniky i veřejnou správu.

Ozvěte se nám již dnes

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský. Všechna práva vyhrazena.

Právní služby

Pro občany

Zkušenosti, potřebné znalosti a individuální přistupování ke každému případu jsou právě ty vlastnosti advokáta, které Vám pomohou vyřešit celé spektrum právních problémů. Snažíme se o dostupné služby, které Vám ušetří čas, pomůžou úspěšně vyřešit situaci a předcházet zbytečným problémům. Služby advokátní kanceláře se Vám vyplatí!   

Advokátní kancelář nabízí zastupování klientů v řízení před soudy od plnění ze smluv, z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady majetkové či nemajetkové újmy a z titulu sousedských sporů. Jsme schopeni Vás zastupovat v dědickém řízení a vše vyřídit za Vás bez Vaší osobní účasti. Nevíte, jak ošetřit svá práva? Po sdělení základních informací, k čemu má smluvní či jiný dokument sloužit, Vám připravíme vše na míru. Zajistíme Vaše práva a zájmy. Připravíme vše nutné k převodu nemovitostí včetně svěřenecké smlouvy (advokátní úschovy), věcných břemen, zástavních smluv či jiných zajišťovacích instrumentů. Nabízíme i možnost sepisu prohlášení vlastníka, sepisu stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pomoc či osobní účast na shromáždění SVJ. Zaměřuje se též na sepis nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, žaloby na vyklizení bytů, prostor sloužících podnikání či nemovitostí.

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, odstupného, náhrady mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorba kolektivních smluv, pomoc při kolektivním vyjednávání. V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností (zaměstnavatelů), prodeji či pachtu závodu.

Pomůžeme Vám při řešení problémů spojených s rozvodem včetně tzv. smluveného rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, problémů spojených s péčí o dítě, výživného na dítě, styku rodičů s dítětem, určení a popření otcovství a vymáhání výživného. Chcete řešit spory mezi podílovými spoluvlastníky, rozdělení podílového spoluvlastnictví, popř. chcete nemovitost rozdělit na jednotky a vyřešit spory mimosoudně? Jsme připraveni vše za Vás vyřešit.

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme Vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za Vás návrh na zahájení exekučního řízení. Vybereme Vám soudního exekutora, který po Vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce.

Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru až do výmazu dlužníka z obchodního rejstříku. V praxi se běžně stává, že insolvenční návrhy se stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto případy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách.

Proč spolupracovat s námi

Osobní přístup

Flexibilita

Obchodní právo

Práce na 100 %

Fér jednání

Široké portfolio

Ozvěte se nám již dnes

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.