Právní služby

Pro firmy

Komplexní služby

Pro firmy a podnikatele

Komplexní servis pro velké a středně velké společnosti plní téměř celou kapacitu advokátní kanceláře. Přesah Marka Svojanovského do obchodního práva dokládá i fakt, že má zkušenost s působením v představenstvech či dozorčích radách velkých společností. Většina z klientů využívá výhod paušálního dodávání služeb. Chcete firemního právníka? Ozvěte se nám!

Advokátní kancelář poskytuje služby v celé oblasti obchodního práva, a to od sepis smluv, zakládání všech druhů obchodních společností, zastupování klientů v obchodních sporech v řízení před soudem. Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním stavebních firem z titulu smluv o dílo, kupních smluv, smluv o přepravě věci. Dokonalé sepsání smlouvy o dílo Vás ochrání a předejde spouště problémům v řízení před obecnými soudy a ušetří Vám spoustu finančních prostředků. Vedle toho nabízíme služby v oblasti družstevního práva, včetně bytových družstev. Potřebujete vytvořit obchodní podmínky pro Váš e-shop či jinou formu podnikání?

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, odstupného, náhrady mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorba kolektivních smluv, pomoc při kolektivním vyjednávání. V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností (zaměstnavatelů), prodeji či pachtu závodu.

Připravíme podklady pro založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, družstva, komanditní společnosti, nadace, nadačního fondu či spolku. Máme zkušenosti s přeměna obchodních společností, zejména s fúzí a rozdělením obchodních společností. Vedle toho máme zkušenosti s řízeními o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní korporace či členské schůze družstva.

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme Vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme právní služby ve směnečných sporech, vyhotovování směnek a cenných papírů a jejich převody. Pro věřitele sepíšeme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, vyjádříme se k případným námitkám žalovaného dlužníka a zastoupíme věřitele v řízení o námitkách žalovaného. Dlužníkům posoudíme jejich případné možnosti, jak se bránit proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za Vás návrh na zahájení exekučního řízení. Vybereme Vám soudního exekutora, který po Vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce.

Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru až do výmazu dlužníka z obchodního rejstříku. V praxi se běžně stává, že insolvenční návrhy se stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto případy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách.

Paušální služby pro firmy a podnikatele

Flexibilita 24/7

Jsme Vám neustále k dispozici. Pracovní dny, víkendy i svátky. Situace si nevybírá a já to plně respektuji.

 Stabilní cena

Platíte každý měsíc stejnou částku, nezávisle na objemu práce.

1 klient = 1 paušál

V rámci 1 paušálu je možné řešit i několik firem klienta včetně osobních záležitostí.

Výhodná cena

Při stabilní agendě se paušální režim finančně vyplatí.

Schůzky kdekoliv

Za paušálními klienty pravidelně dojíždíme po ČR bez nároku na cestovné.

Benefity navíc

Můžeme poskytnout i konzultace pro zaměstnance, bezúplatnou úschovu, ověřování podpisů apod.

Ozvěte se nám již dnes

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský. Všechna práva vyhrazena.

Právní služby

Pro firmy

Komplexní servis pro velké a středně velké společnosti plní téměř celou kapacitu advokátní kanceláře. Přesah Marka Svojanovského do obchodního práva dokládá i fakt, že má zkušenost s působením v představenstvech či dozorčích radách velkých společností. Většina z klientů využívá výhod paušálního dodávání služeb. Chcete firemního právníka? Ozvěte se nám!

Advokátní kancelář poskytuje služby v celé oblasti obchodního práva, a to od sepis smluv, zakládání všech druhů obchodních společností, zastupování klientů v obchodních sporech v řízení před soudem. Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním stavebních firem z titulu smluv o dílo, kupních smluv, smluv o přepravě věci. Dokonalé sepsání smlouvy o dílo Vás ochrání a předejde spouště problémům v řízení před obecnými soudy a ušetří Vám spoustu finančních prostředků. Vedle toho nabízíme služby v oblasti družstevního práva, včetně bytových družstev. Potřebujete vytvořit obchodní podmínky pro Váš e-shop či jinou formu podnikání?

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, odstupného, náhrady mzdy či platu, o neplatné rozvázání pracovního poměru, tvorba kolektivních smluv, pomoc při kolektivním vyjednávání. V pracovním právu nabízíme i konzultace v oblasti mzdových (platových) nároků, pracovní doby, překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek, přechodu práv a povinností při přeměnách obchodních společností (zaměstnavatelů), prodeji či pachtu závodu.

Připravíme podklady pro založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, družstva, komanditní společnosti, nadace, nadačního fondu či spolku. Máme zkušenosti s přeměna obchodních společností, zejména s fúzí a rozdělením obchodních společností. Vedle toho máme zkušenosti s řízeními o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní korporace či členské schůze družstva.

Zastoupíme Vás v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení. Orientujeme se na přestupky v dopravě, na obranu klientů v případě vybodování v rámci bodovacího systému, žádostí o prominutí zbytku trestu. Sepíšeme správní žalobu, případně návrh na odklad vykonatelného rozhodnutí správního orgánu a zastoupíme Vás v řízení před správním soudem.

Poskytujeme právní služby ve směnečných sporech, vyhotovování směnek a cenných papírů a jejich převody. Pro věřitele sepíšeme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, vyjádříme se k případným námitkám žalovaného dlužníka a zastoupíme věřitele v řízení o námitkách žalovaného. Dlužníkům posoudíme jejich případné možnosti, jak se bránit proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu.

Poskytujeme klientům služby za účelem vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Sepíšeme za Vás návrh na zahájení exekučního řízení. Vybereme Vám soudního exekutora, který po Vás nebude požadovat žádné zálohy a další smluvní navýšení odměny. Zastupujeme klienty v rámci návrhů na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu soudního exekutora, vylučovacích (excindačních) žalob a návrhů na zastavení exekuce.

Zastupujeme věřitele v rámci insolvenčního řízení, a to od podání přihlášky či insolvenčního návrhu, přes účast ve věřitelském výboru až do výmazu dlužníka z obchodního rejstříku. V praxi se běžně stává, že insolvenční návrhy se stávají prostředky, jak poškodit prosperující společnosti za účelem vymáhání sporných pohledávek (šikanózní návrhy). Pro tyto případy připravíme úspěšnou obranu na základě zásady, že insolvenční řízení nemá nahrazovat běžné soudní řízení. Vedle toho zastupujeme klienty – dlužníky při vypracování návrhu na oddlužení a jednání s insolvenčním správcem. Zastupujeme klienty při podání žalob na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a při řízeních o odpůrčích žalobách.

Využijte paušálních služeb

Flexibilita 24/7

 Stabilní cena

1 klient = 1 paušál

Výhodná cena

Schůzky kdekoliv

Benefity navíc

Ozvěte se nám již dnes

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.