Právní pomoc v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Admin

Potřebujete právní radu souvislosti s probíhající pandemií koronaviru COVID-19? Jsme tu pro Vás.

V současné době je celý svět postižen probíhající pandemií koronaviru COVID-19. Tato nepředvídatelná událost s sebou přináší spoustu nových rozhodnutí ze strany zaměstnavatelů a obav ze strany zaměstnanců v oblasti práva. Navíc každým dnem jsou přijímána nová a nová krizová opatření, která mohou často k jejich velkému počtu a nepřehlednosti vyvolávat právní nejistotu. Naše advokátní kancelář je připravena zodpovědět jakýkoliv Váš právní dotaz, zejména pokud se týká oblasti pracovního, obchodního, občanského či rodinného práva, popř. Vám pomoci s vypracováním jakéhokoliv právního aktu či žádosti v souvislosti s přijatými opatřeními vlády ČR. V případě Vašeho zájmu jsme tu pro Vás a jsme připraveni Vám pomoci.