Zaměstnanci a přeměna obchodní společnosti

Zaměstnanci a přeměna obchodní společnosti

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Řešíte přeměnu spojenou s přechodem zaměstnanců na Nástupnickou společnost?

Oblast zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev je oblast, která vyžaduje právníka, který s touto oblastí má zkušenosti. Dotčené subjekty by měly důkladně zvážit, do čí rukou vloží důvěru. Zároveň nezapomeňte na to, že významnou část úpravy ve vztahu k přeměnám společností najdeme též v zákoníku práce. Zde ust. § 339 zákoníku práce ukládá dotčeným zaměstnavatelům povinnost informovat odborovou organizaci, případně dotčené zaměstnance o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů před účinností samotného přechodu. Zákoník práce upravuje obecně podmínky takovéto informace. Porušení povinnosti sice nebude mít vliv na samotnou přeměnu a její účinnost, ale může se negativně dotknout dotčených zaměstnavatelů v podobě naplnění znaků správního deliktu a následného postihu ze strany oblastního inspektorátu práce. Zaměstnanci zákoník práce dává do rukou právo ukončit pracovní poměr výpovědí v případě nesouhlasu svého přechodu k novému zaměstnavateli. Ust. § 51a zákoníku práce upravuje zkrácené výpovědní lhůty. Vedle toho zákoník práce dává do rukou zaměstnanci právo domáhat se u soudu určení, že jeho pracovní poměr byl rozvázán z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek. K této problematice najdeme i rozsáhlou judikaturu Nejvyššího soudu ČR [21Cdo 2911/2012, 21Cdo 753/2013, 21 Cdo 3046/2013, 21 Cdo 3229/2013, 21 Cdo 3148/2014, 21 Cdo 2207/2015, 21 Cdo 3712/2015, 21 Cdo 2746/2017, 21 Cdo 2980/2018, 21 Cdo 3103/2018, 21 Cdo 1443/2019, 21 Cdo 1148/2019].

Pokud hledáte někoho, kdo Vám fúzi a rozdělení udělá od A až po Z, tak se nám ozvěte a zcela jistě se domluvíme. 

Další články

Pozor na problémy s daněmi

Máte problémy se správcem daně? Obdrželi jste dodatečný platební výměr a čekáte, co ještě přijde?  I tyto věci umíme řešit. Důležité je nic nepodcenit. My

Číst více

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský. Všechna práva vyhrazena.

DALŠÍ ČLÁNKY

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.