Pozor na problémy s daněmi

Pozor na problémy s daněmi

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Máte problémy se správcem daně? Obdrželi jste dodatečný platební výměr a čekáte, co ještě přijde? 

I tyto věci umíme řešit. Důležité je nic nepodcenit. My máme zkušenosti a dovolujeme si tvrdit i výsledky. Pokud máte problém, volejte a Vašeho případu se okamžitě ujmeme. 

Neřešení problému může zlikvidovat Vaši firmu. Nedříve to začíná doměřením DPH, dani z příjmu, a penále a následně úrokem z prodlení. Finanční úřad vše dělá postupně. Nicméně nepropadejte depresi. Problematika není jednoduchá. Kdyby byla, tak se jí zabývá každý. Věděli jste, že s přenášením důkazního břemene výlučně na daňový subjekt není neomezené? Zákon o DPH vychází z toho, že daň či nárok na odpočet daně nemá základ ve formálním dokladu, ale v existenci zdanitelného plnění, tj. nestojí na formálním vykázání zdanitelného plnění, ale na faktickém stavu. Nicméně v prvním fázi ze strany správce daně musí dojít k jeho zpochybnění formální stránky věci. Jestliže daňový subjekt doložil přijatou fakturu, že např. zboží koupil, výdajovým dokladem, že ho zaplatil, skladovou evidencí a inventárními seznamy, že zboží skladoval a následně vydanou fakturu a výpisy z účtu, že toto zboží prodal, tak i dle judikatury Nejvyššího správního soudu [např. 9Afs 81/2017] již není možné na něm spravedlivě požadovat doložení i jiných důkazních prostředků. Samotná skutečnost, že dodavatelé jsou nekontaktní, nemůže být důvodem pro neunesení důkazního břemene, neboť prokazovat, že se nejednalo o simulované dodání zboží mají v tomto stupni řízení dodavatelé, nikoliv daňový subjekt. 

Daňové břemeno, které nese daňový subjekt není nekonečně široké, řekl Nejvyšší správní soud [2Afs 55/2011, 7 Afs 55/2011]. Zejména po daňovém subjektu nelze požadovat, aby prokazoval skutečnosti, jež jsou zcela mimo sféru jeho vlivu a jež nemůže, ať již z důvodů zákonných překážek anebo z důvodu faktického stavu věci zjistit a ověřit, pokud prokázal obsahem svých povinných evidencí, jakož i zázname faktické realizace služby, že zdanitelné plnění spočívající v poskytnutí služby samo o sobě bylo dodáno a zaplaceno. V neposlední řadě poukazujeme na judikát NSS sp.zn. 9Afs 67/2007. Tento judikát zejména řeší problematiku toho, když správce daně poté, co Vás opakovaně vyzývá k prokázání zdanitelného plnění, poté, co jste již vše doložili a prokázali, jen správce daně nesmyslně Vás opakované vyzývá k prokázání prokázaného. 

Pokud chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Další články

Pozor na problémy s daněmi

Máte problémy se správcem daně? Obdrželi jste dodatečný platební výměr a čekáte, co ještě přijde?  I tyto věci umíme řešit. Důležité je nic nepodcenit. My

Číst více

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský. Všechna práva vyhrazena.

DALŠÍ ČLÁNKY

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.