Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

Sdílej článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později. Dále se podle přechodných ustanovení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. 

Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí případný vratitelný přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně v souladu s daňovým řádem pouze na základě poplatníkem podané žádosti. Pro daňová řízení, na která se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nevztahuje, tedy v případech, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v únoru 2020 (konkrétně dne 2. března 2020, neboť poslední den lhůty byla sobota) a dříve, resp. vklad práva do katastru nemovitostí proběhl do konce listopadu 2019, se použije znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, platné přede dnem účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy. V těchto případech daň z nabytí nemovitých věcí nezaniká a je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak poplatníci již neučinili.

Pro vysvětlenou jsou uváděny následující případy:

Kupní smlouva na nemovitou věc jste uzavřeli 15. 9. 2019. Návrh do katastru nemovitostí byl podán v říjnu 2019. Vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Podal jste daňové přiznání v březnu 2020, ale daň jste neuhradil. Vztahuje se na Vás zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musíte ještě daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto nemáte vůči správci daně již žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci Vámi podaného daňového přiznání.

Kupní smlouva na nemovitou věc jste uzavřeli 15. 9. 2019. Návrh jste podali v říjnu a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Podal jste daňové přiznání v únoru 2020, ale daň jste neuhradil. Vztahuje se na Vás zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musíte ještě daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nevztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne před 31. březnem 2020, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v listopadu 2019 a dříve.

Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí netýká, proto máte i nadále povinnost zaplatit daň ve lhůtě stanovené zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 25. 9. 2020.

Nejste si jistí, do které kategorie spadáte? Potřebujete poradit? Obraťte se na nás a my za Vás vše vyřídíme.

Další články

Pozor na problémy s daněmi

Máte problémy se správcem daně? Obdrželi jste dodatečný platební výměr a čekáte, co ještě přijde?  I tyto věci umíme řešit. Důležité je nic nepodcenit. My

Číst více

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský. Všechna práva vyhrazena.

DALŠÍ ČLÁNKY

AK SVOJANOVSKÝ s.r.o.
Dvorek 16, 798 57 Laškov
info@svojanovsky.cz
+ 420 606 659 435

Copyright © 2020 Mgr. Marek Svojanovský.
Všechna práva vyhrazena.